Úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích

Přehled úspěchů ve sportovních soutěžích ve školním roce 2018/2019

Jednotlivec, třída, družstvo, kategorieSportovní odvětvíUmístěníPoznámky
chlapci 6. – 7. ročníkstolní tenisIII. místookresní kolo Čelákovice
chlapci 8. – 9. ročník stolní tenis II. místo okresní kolo Čelákovice
dívky 8. – 9. ročník stolní tenis I. místo okresní kolo Čelákovice
chlapci 6. – 7. ročník futsal I. místo okresní kolo
chlapci 6. – 7. ročník futsal III. místo krajské kolo
6. – 9. třída družstvosportovní všestrannost – OVOVIV. místo okresní kolo
dívky VIII. C sportovní všestrannost – OVOV I. místookresní kolo
dívky VIII. C sportovní všestrannost – OVOV I. místo okresní kolo
dívky VIII. C sportovní všestrannost – OVOV III. místo okresní kolo
chlapci VII. A sportovní všestrannost – OVOV V. místo okresní kolo
chlapci VI. A sportovní všestrannost – OVOV VI. místo okresní kolo
6. – 9. třída družstvo sportovní všestrannost – OVOV VII. místokrajské kolo
dívky VIII. C sportovní všestrannost – OVOV II. místo krajské kolo
dívky VIII. C sportovní všestrannost – OVOV V. místo krajské kolo
VII. C sportovní všestrannost – OVOV X. místo krajské kolo
dívky 6. – 9. ročníkstolní tenis ČelákoviceII. místookresní kolo
chlapci 8. a 9. ročník stolní tenis Čelákovice II. místo okresní kolo
chlapci 6. – 7. ročník futsal I. místo1. kolo

Přehled projektů hrazených z prostředků EU

PŘEHLED PROJEKTŮ HRAZENÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU
Výběrová řízení, granty

Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019

Vybavení pro moderní výuku angličtiny

Výmalby tříd v budově „U SOUDU“

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018

Oprava podlah

DynEd – moderní výuka angličtiny

Vážení rodiče,

v minulém roce se po dlouholetém úsilí podařilo městu Říčany zajistit financování projektu, který umožnil naší škole vybudovat třídy pro výuku jazyků a informatiky, vybavit je počítači a nábytkem, interaktivními tabulemi a tiskárnami.
Naše škola tímto potvrzuje prioritu kladenou na výuku anglického jazyka a budeme chtít ještě více rozvíjet ústní komunikační dovednosti. V této oblasti chceme patřit mezi nejlepší školy v našem regionu, resp. v České republice. Chceme, aby si Vaše děti osvojily anglický jazyk přirozeným způsobem, a mohly pak angličtinu aktivně používat po zbytek života.
Na škole máme nyní k dispozici systém výuky anglického jazyka – systém DynEd. Ten umožní Vašim dětem individuálním způsobem a tempem jazyk procvičovat a velmi rychle získat plynulost v používání jazyka díky poslechu a mluvení, v neposlední řadě i čtení a psaní. Systém budou žáci využívat ve škole i doma. Vaše děti se i nadále budou učit jazyk se svými stávajícími učiteli.
Učitel jednak bude podporovat žáky při osvojování si dovedností se systémem DynEd, ale také se bude věnovat společné výuce jazyka ve třídě a probírat témata, která jsou součástí školního vzdělávacího plánu.DynEd je celosvětově nejpokročilejší a nejrozšířenější systém pro výuku anglického jazyka, využívá umělou inteligenci a výsledky výzkumů z oblasti neurovědy.
Kurzy jsou rozšířené ve více než 50 zemích světa a studuje s nimi více než 10 milionů studentů. Tento systém byl v ČR pilotně úspěšně ověřen v rámci společného projektu s NIDV na 24 školách a 1 200 žácích a poté využíván na různých typech škol.
Výuku angličtiny jsme zahájili 1. února 2019.
Vaše děti mají jedinečnou možnost do tohoto systému vstoupit a zdokonalit se v anglickém jazyce.
Intenzita zájmu záleží jen na Vašich dětech a podpoře z Vaší strany. Dlouhodobá a cílená práce v systému bude zohledněna v klasifikaci, nezájem nebude nijak trestán.                                                                                                                             

zástupci firmy + ředitel školy

Žádosti, pedagogicko-psychologická poradna, sociální fond

Školní vzdělávací program a standardy

Vážení rodiče,
v tomto příspěvku naleznete kompletní
školní vzdělávací program naší školy a standardy.

SPOLEČNÁ ČÁST

I. STUPEŇ

II. STUPEŇ

STANDARDY

DRUŽINA