Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení

 

Webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škola
konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak
v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových
stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní: o plně elektronické přihlašování
uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, o
prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění
výsledků.

 

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Stávka

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že se naše škola v pondělí dne 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce vyhlášené školskými odbory ČMOS pracovníků ve školství. V tento den budou uzavřeny všechny budovy školy i všechna oddělení školní družiny.

Hlavním důvodem účasti na stávce je udržení kvality vzdělávání našich dětí.  Škrty v rozpočtu kapitoly školství by mohly přinést například: zrušení dělených hodin, kterých naše škola kvůli nedostatku prostor i tak má měně, než potřebuje, zrušení tandemové výuky, zrušení asistentů pedagoga, snížení finančních prostředků na učebnice a ostatní učební pomůcky. V neposlední řadě jde i o finanční zabezpečení nepedagogických pracovníků, jejichž platy jsou dlouhodobě výrazně podfinancovány.

Jsme si vědomi, že Vám účastí na stávce způsobíme nemalé komplikace, ale v současné situaci nevidíme jiné řešení.

 

                                              Za zaměstnance 1. základní školy Říčany Mgr. Pavel Bednář