Návštěva žáků z Borkenu

Návštěva žáků z Borkenu

 

Na konci května se 14 žáků převážně z 8. ročníku účastnilo výměnného pobytu s Maria Sybilla Merian Realschule z partnerského města Borkenu. 14 žáků a 2 učitelé z Německa navštívili Říčany a bydleli v rodinách českých dětí a učitelů. Naši žáci se s německými vrstevníky zúčastnili společného programu organizovaného školou. Odpoledne se věnovali svým hostům v rodinách.

 

Program byl bohatý a občas i náročný. První den patřil seznamování s pomocí jazykové animace a workshopu v geoparku. Další den jsme německou návštěvu zasvětili do typických českých, resp. říčanských sportovních aktivit – rugby, ledního hokeje a jízdy na kole. Krásy okolí poznali němečtí žáci při výletu do Prahy a do Příhrazských skal v Českém ráji. Nechyběla ani návštěva výuky v naší škole.

 

Realizace se zdařila díky velmi profesionálnímu přístupu všech organizací a firem, které byly z naší strany osloveny (Ice Merkur Arena, Rugby Clubu Mountfield Říčany, Arter s.r.o., Říčanský pivovar, Autobus.doprava Kupr, Cesta integrace o.p.s.). Velké poděkování patří také rodinám žáků, které poskytly německým dětem na týden domov a staraly se o ně v době jejich volného času.

 

 

Celý program bylo možné realizovat díky finanční podpoře města Říčany a Česko-německého fondu budoucnosti, od kterého jsme získali dotaci na jazykovou animaci. Děkujeme!

 

Nyní už jsou naši žáci zvědaví, jak se vydaří program při jejich návštěvě v Borkenu v září 2022.

 

 

 

ISIC SCHOLAR- informace

Vážení rodiče,

 1. Naše škola nabízí dětem možnost získat kartu ISIC SCHOLAR
 2. Pokud nevíte, co je karta ISIC SCHOLAR, nahlédněte na www.isic.cz
 3. Karta platí 5 let a na celé toto období stojí 350,- Kč.  Její platnost je na ní uvedena.
 4. Žádost můžete podat vždy v průběhu měsíce září nebo června příslušného školního roku.
 5. NENÍ pravda, že ISIC kartu potřebuje dítě kvůli jídelně.
 6. Při ztrátě nebo znehodnocení karty stojí duplikát 110,- Kč.

Dobrý den,

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že byla s novým školním rokem spuštěna mobilní aplikace ALIVE APP pro držitele průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC a ALIVE. Uživatelé si budou moci v aplikaci zobrazit digitální průkaz, všechny slevy, soutěže a svá cestovní pojištění. Digitální verze průkazu bude platná jak v dopravě, tak u poskytovatelů slev. Studenti, učitelé i zaměstnanci školy tak budou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce. O této novince budeme uživatele informovat e-mailem při vystání průkazu či prodloužení platnosti.

Postup podání žádosti a platbu

 1. Získejte žádost osobně či prostřednictvím dítěte. Stažením žádosti níže.
  1 . stupeň od paní učitelky třídní
  2. stupeň a 5. třídy – od pí. uč.Vydrové. Nedílnou součástí je dokument „Informační povinnost“(níže) obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů.
 2. Seznamte se s níže přiloženými dokumenty. Podepsáním přihlášky stvrzujete, že jste tak učinili.
 3. Podepsanou přihlášku odevzdají děti:
  – 1. stupeň paní učitelce třídní, která ji předá,
  – 2. stupeň a 5. třídy přímo pí. uč. Vydrové
 4. Zaplaťte na účet 234068841/0600 částku 350,- Kč. Platby pouze převodem.
 5. Do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte a třídu (jinak nebudu moci Vaši platbu identifikovat)
 6. Fotografie bude pořízena ve škole. Neposílejte vytištěnou fotografii, potřebuji elektronickou.
 7. Po objednání a obdržení karty ji dítěti předám.

Potřebné dokumenty

Informační_povinnost

Isic leták

Žádost ISIC

 

Máte otázky?

E-mail: vydraisic@centrum.cz

Tel.: 605 421 921

H. Vydrová