HISTORIE 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ŘÍČANECH

1907
1923
1912

O založení říčanské školy nejsou zaručené zprávy až do roku 1842. Ve farní knize je zmínka o jednotřídní farní škole, která byla zřízena v letech 1758 – 1760.

Výňatek z knihy “ Kapitoly z dějin Říčan“ vydala městská rada Říčany, 1997, kapitola 20, Vývoj říčanského školství v letech 1774 – 1945, Alexandra Špiritová, str. 268.

Nová školní budova byla postavena v letech 1842 -1844. Cituji: “ O její stavbě se jednalo přes padesát let. Po celou tu dobu existovala v Říčanech v přízemním kamenném domku jednotřídka, kterou navštěvovaly děti z Říčan, Radošovic, Kuří, Voděrádek, Lipan, Krabošic a Nedvězí. Ředitelem školy byl místní farář a vyučování zajišťoval jeden učitel, najatý správou panství, která měla nad školou patronát a jeden učitelský pomocník“.

Dále je možné z této publikace načerpat, že škola byla postavena nákladem 13 000 zlatých, měla jedno patro. V přízemí byl zřízen byt pro učitele, pokoj pro podučitele, v prvním patře byly zřízeny dvě učebny. Do první třídy bylo zapsáno 125 dětí, do druhé 83 dětí. Přes povinnou školní docházku se prý tento počet dětí nikdy nesešel.

V březnu roku 1872 po tolik očekávané změně zákona, měla být škola zřízena v každém místě, kde       žije  čtyřicet a více školou povinných dětí.Do říčanské školy bylo tou dobou zapsáno 330 dětí. Z tohoto důvodu byla zřízena třetí učebna z pokoje podučitele a podučitel si za náhradu 40 zlatých ročně sháněl ubytování sám. Počet dětí byl nadále mnohem vyšší, než byla škola schopna pojmout. Třídy se tedy zřizovaly postupně na úkor obecních prostor. Některé byly umístěny v prvním poschodí nového obecního domu, jiné byly umístěny v soukromých domech.  Až 10. 5. 1908 byla slavnostně otevřena školní budova, ve které byla umístěna škola obecná i měšťanská. Náklady se tehdy vyšplhaly na částku 178 543 Kč, jiné prameny udávají částku čtvrt miliónu korun.

Ve školním roce 1960 byly reorganizovány okresy a přestěhovány úřady do Prahy. Tím se uvolnila budova okresního soudu na náměstí v Říčanecha byla následně přidělena školství. V té době měla mít základní škola 19 tříd, ale prostor v hlavní budově jen pro 14 učeben. Během letních prázdnin byly vybourány příčky bývalých kanceláří, opraveny podlahy a položeny parkety, vymalovány nové učebny, přebudovány WC, předělány rozvody vody. Opravy byly dokončeny během září 1960. V budově soudu bylo umístěno 5 učeben a dvě oddělení družiny.  Základní škola budovu “ U Soudu “ tedy využívá 52 let!

S dalším nárůstem žákům škola postupně přebírala nové prostory pro výuku. V roce 2002 byla škola rozeseta do pěti budov – vyučovalo se v budově bývalé autoškoly – Pod Školou 1110, v budově ZUŠ na Masarykově náměstí, v hlavní budově na Masarykově náměstí č.p. 71,  v budově bývalého soudu na Masarykově náměstí č.p. 82  a v budově U Slunečnice – Olivova č.p. 1308. V budově v Sokolské ulici byla jídelna a družiny.

V současné době pod školu patří tři objekty. Hlavní budova č. p. 71, budova č.p.82, obě na Masarykově náměstí, a budova č.p.1308 v Olivově ulici, kde se učí první třídy.

A na úplný závěr zajímavost:  1. ZŠ Říčany má školní kroniku nepřetržitě vedenou od školního roku 1905-1906!   


1969
1934
1950

  ředitel školy