Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení

 

Webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škola
konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak
v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových
stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní: o plně elektronické přihlašování
uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, o
prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění
výsledků.

 

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Digitalizace školy

Digitalizujeme školu –

– modernizace 1. ZŠ Říčany

digitalizujeme školu

Digitalizace

plakát

 

Volby do školské rady

V rámci konání třídních schůzek dne 13. 4 2023 proběhnou volby do ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců žáků. Volby proběhnou v hlavní budově (Masarykovo nám. 71, 1. patro- kancelář školy) od 16:00 do 19:30. Kandidátku se jmény a krátkými anotacemi zákonných zástupců, kteří by chtěli ve Školské radě pracovat, obdržíte v kanceláři nebo od třídních učitelů během třídních schůzek. 

Kandidáti do školské rady