Poptávkové řízení – nákup školního nábytku pro 1. třídy.

Poptávkové řízení  – nákup školního nábytku pro 1. třídy.

Poptavka

Technická specifikace

Krycí list nabídky

 

 

Digitalizace školy

Digitalizujeme školu –

– modernizace 1. ZŠ Říčany

digitalizujeme školu

Digitalizace

plakát

 

Whistleblowing

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva.

Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je

Mgr. Pavel Bednář

e-mail: pavel.bednar@g.zs-ricany.cz

tel.: 323 60 27 94