Ukliďme Říčany

Každoroční akce „Ukliďme Říčany“ v rámci projektu „Ukliďme Česko“ proběhne v pondělí 15. 4. od 8:10 do 12 hod.

Zvolené úklidové trasy:
1) 6. ročníky (6. A – Kobr, 6. B – Matoušková, 6. C – Caudr, Schickerová)
trasa: +- hala – Marvánek – Rozpakov – Srnčí – chaty a okolní cesty
2) 7.  A (Reichová, Brhlík), 7. B (Fáberová)
trasa: +- břehy Mlýnského rybníka, okolí cyklostezky směr Kolovraty
3) 7. C (Profota)
trasa: +- Lázeňská louka a přilehlé okolí směr Mlýnský rybník
4) 8. r (8. A – Kolková, Šnajdrová; 8. B – Grimová; 8. C – Vydrová, Novotný)
 trasa:+- rondel, Jureček a přilehlé okolí

Další upřesnění dodají příslušní vyučující.

Příměstský tábor – Lovci pokladů

Lovci pokladů

Dobrý den, ahoj, rádi bychom vás i letos pozvali na příměstský tábor DOMINO.🗝 Naší základnou je škola u Slunečnice. Pro děti je připraven nezapomenutelný a napínavý program. Budou společně řešit záhady kolem ztraceného pokladu. Vyzkouší si únikovou hru během celodenního výletu v Praze. Také půjdeme plavat do Říčan na Fialku. Dále je pro naše lovce připraven program v geologickém parku a mnoho dalšího. 🏆Více informací na: https://www.zs-ricany.cz/…/primestsky-tabor-olympijske…/

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení

 

Webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škola
konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak
v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových
stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní: o plně elektronické přihlašování
uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, o
prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění
výsledků.

 

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Digitalizace školy

Digitalizujeme školu –

– modernizace 1. ZŠ Říčany

digitalizujeme školu

Digitalizace

plakát