Školní dějepisná soutěž – 100 let republiky

Druhým rokem pokračovala dějepisná soutěž 100 let republiky obdobím dvou totalit (1939 – 1989). Soutěže se zúčastnilo 37 žáků druhého stupně a jako vloni odpovídali každých 14 dní na otázky, které byly vyvěšeny na webových stránkách školy, stejně jako na velké školní nástěnce v mezipatře. Každé kolo mělo 10 základních otázek a každá otázka 3 – 5 podotázek. Správná odpověď byla vždy ohodnocena 1 bodem.

Nejúspěšnější žák získal 278 bodů, což znamenalo, že byl po celou dobu soutěže téměř bezchybný. I další soutěžící odvedli vynikající práci, neboť rozdíl mezi 1. a 2. místem byl pouhý jeden bod.

Bohužel, vzhledem k uzavření školy od března 2020 proběhlo pouze 7 kol soutěže a skončili jsme obdobím politických procesů v 50. letech minulého století. Soutěžící museli prokázat značné znalosti i schopnost vyhledávání na internetu, ale také schopnost třídit informace a náležitě je zpracovat a pochopit.

V nadcházejícím školním roce dokončení soutěže neplánuji, neboť netuším, co školní rok přinese, a žáci budou určitě úporně dohánět vše, co v loňském roce (vzhledem k čtyřměsíčnímu uzavření školy) nestihli probrat nebo procvičit. Je to škoda, ale nemůžu si dovolit zatížit soutěžící žáky více, než je nutné.

Všem soutěžícím děkuji za účast a věřím, že je soutěž bavila a že se dozvěděli spoustu nových informací. Předpokládám, že v září pan ředitel nejlepší řešitele odmění nějakými pěknými cenami.

                                                                                                                                               Mgr. Jana Dynybilová

Nové webové stránky školy

Vážení rodiče,

vítejte na našich nových webových stránkách.

Pevně věříme, že budete spokojeni. Staré webové stránky budou v provozu souběžně s těmito novými do října 2019, kdy bude jejich provoz ukončen. Informace na nich již nebudou aktualizovány.

Současně Vás prosíme o shovívavost, než se nám podaří nové stránky upravit k Vaší, doufáme, plné spokojenosti.