ISIC – úprava termínu odevzdání přihlášek

Vážení rodiče!

Škola nově nabízí dětem ISIC karty. Děti přinesly žádost o její vystavení. Přečtěte si, prosím, průvodní dopis na druhé straně. V případě zájmu děti přinesou vyplněnou  žádost s poplatkem 250,- Kč  třídnímu učiteli do termínu,. který bude upřesněn, až nastane normální školní režim.

POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

 • Termín se posouvá na dobu, kdy bude normální režim. Termín bude zveřejněn.
 • Focení zorganizuje paní učitelka Vydrová a o všem budete včas informováni
 • Nemusíte mít obavu, že byste podání žádosti zmeškali
 • Žádost se dá podat i později, takže kdybyste si to časem rozmysleli, tak mě můžete kontaktovat a kartu zařídím

H. Vydrová

 

Více informací o ISIC kartě najdete na ZDE  a v přiloženém letáku.

Leták

Dopis pro rodiče

Žádost

Pokyny k vyplnění žádosti:

 • děti na I. i II. stupni žádají o kartu ISIC
 • název školy: 1. ZŠ Říčany, Masarykovo náměstí  71

V případě dotazů je kontaktní osobou:

Mgr. Helena Vydrová   tel.: 605 421 921

e-mail: vydraisic@centrum.cz

 

Opatření ohledně koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti se současnou světovou situací okolo Coronaviru Vás prosíme o odpovědnější chování během prázdnin a po nich. Při nachlazení či jiných zdravotních problémech neposílejte své děti do školy a poučte je o základních hygienických návycích (častější mytí rukou, zakrývaní úst při kašlání,…)

Pokud se nákaza koronavirem objeví ve středních Čechách,  může zřizovatel pod dohodě s hygieniky přistoupit i k uzavření školy. Prosíme proto rodiče, aby byli připraveni  na takovou možnost.

V případě, že se v době krátce minulé vrátíte z oblasti zasažené infekcí, máte povinnost tuto skutečnost nahlásit Krajské hygienické stanici pro Praha-Východ na tel.: +420 234 118 254 nebo se informovat o dalším postupu na informační lince zřízené Státním zdravotním ústavem ČR tel. +420 724 810 106.

Pokud jste navštívili nyní o jarních prázdninách regiony zasažené epidemií COVID-19, žádáme rodiče, aby děti po dobu 14 dnů neposílali do školy. Jedná se o preventivní opatření pro všechny školy mateřské, základní i střední na území města Říčany (bez rozdílu zřizovatele). Rozhodla o tom dnes komise v rámci jednání krizového řízení města. Více informací včetně dopisu na webu města: https://info.ricany.cz/mesto/prehlrub.asp?cd=26742&typ=c

Dopis pro rodiče dětí základní, střední školy – Koronavir

Celoroční soutěž o ceny – 100 let republiky pokračuje 2. částí

 OBDOBÍ DVOU TOTALIT (1939 – 1989)

Pravidla:

 1. Startujeme 1. 10. 18.
 2. Zúčastnit se může kterýkoliv žák školy.
 3. Nové úkoly budou zadány každých 14 dní vždy v úterý.
 4. Práce nutno odevzdat nejpozději do pátku před novým zadáním.
 5. Podepsané práce můžete předat kterémukoliv vyučujícímu dějepisu.
 6. Nové úkoly budou vždy na nástěnce a na webových stránkách školy.
 7. Správná řešení a pořadí soutěžících budou na školní nástěnce.
 8. Nemocní žáci mohou své řešení poslat elektronicky na e-mail dynybilova@seznam.cz.
 9. Přihlášení je snadné – stačí v termínu odevzdat podepsaný papír s vyřešenými úkoly.
 10. Oceněno bude 10 nejlepších řešitelů soutěže.
 11. Navíc bude oceněn nejlepší řešitel celé soutěže (1. i 2. kola).

Těším se na vaše práce, Mgr. Dynybilová.

OTÁZKY

ODPOVĚDI
Akce školní družiny