Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

 

v přiložených dokumentech naleznete potřebné informace

Zahájení školního roku_2023-24 – 1. stupeň

Zahájení školního roku_2023-24 – 2. stupeň

Informace o provozu školní družiny v 1. týdnu 2023-24

Informace k přihlašování strávníků do školní jídelny 2023-2024

 

Rozvrhy hodin, doporučené seznamy pomůcek

ROZVRHY:

I. stupeň pro rok 2023/2024

II. stupeň pro rok 2023/2024


POMŮCKY:

I. STUPEŇ

Zde vyvěšené seznamy jsou pouze orientační. Je lépe se řídit pokyny jednotlivých vyučujících.


II. STUPEŇ

Whistleblowing

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva.

Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je

Mgr. Pavel Bednář

e-mail: pavel.bednar@g.zs-ricany.cz

tel.: 323 60 27 94