ODDĚLENÍ ŠD

Ve školním roce 2021/2022 budou oddělení ŠD umístěna následovně:
– 1. a 2. odd. ŠD – v budově  “U Slunečnice” (budova 1. tříd)  – Olivova ul. 1308
– 3. a 4. odd. ŠD – v budově “Soudu” – Masarykovo nám. 82
– 5. a 6. odd. ŠD – v budově “Soudu” – Masarykovo nám. 82

Budova 1. tříd Olivova ul. 1308 – “ U Slunečnice”

Vychovatelka
Jitka Červenková (1. oddělení)
Vychovatelka
Petra Čížková (2. oddělení)

Budova  “Soudu” – Masarykovo nám. 82

Vedoucí vychovatelka
Lenka Kratochvilová (3. oddělení)
Vychovatelka
Marie Nováková (4. oddělení)
Vychovatelka
Ivana Susová (5. oddělení)
Vychovatelka
Lucie Strzolková (6. oddělení)


KONTAKTY

telefon :  budova “U Slunečnice (1. a 2. odd.)   323 602 336

telefon :    budova “U Soudu” (3. a 4. odd.)      704 233 975

telefon :  budova “U Soudu” (5. a 6. odd.)       704 233 958

e-mail: druzina1zs@seznam.cz


REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Příchod do ranní družiny je možný jen do 7.15 hod.
Ranní družina je v budově 1. tříd Olivova ul. – “ U Slunečnice”.
Po ukončení vyučování je společný odchod dětí do jídelny, oběd, přechod do ŠD, odpočinková činnost, zájmová a rekreační činnost /pobyt venku/, v 15.00 svačina, příprava na vyučování, spontánní činnost.

Odchod dítěte: viz výše. Změnu času odchodu je nutné vždy předem písemně oznámit příslušné paní vychovatelce.
Telefonicky není možno vyžádat mimořádné uvolnění žáka!

Žáci jsou povinni dodržovat „Vnitřní řád školní družiny“. Závažné porušení tohoto řádu (např. opakované hrubé chování, neuposlechnutí pokynů vychovatelky…) je důvodem k vyloučení dítěte!


POMŮCKY A VYBAVENÍ

Všichni: přezůvky, převlečení na sport a pobyt venku.


PLATBY ZA ŠD 

Poplatek za docházku: 2000,- Kč/rok, zkrácená docházka se nezohledňuje. Platbu je možno uhradit na celý školní rok nebo ve dvou splátkách – do konce září na první pololetí, do konce ledna na druhé pololetí

  • Není možno platit každý měsíc zvlášť.
  • Platit je možno převodem.
  • Nezaplacení poplatku je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Údaje pro platbu:

Číslo účtu školy: 0420562309,

kód banky 0800,

var. symbol = datum narození žáka.

Platíte-li za více dětí, použijte více příkazů.

Fond školní družiny: 400,- Kč na celý školní rok, platí se během září vychovatelce v hotovosti

Poplatek za pitný režim: 100,- Kč na celý školní rok (10,-Kč za měsíc), platí se během září vychovatelce v hotovosti.


FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Financování družiny: každé čtvrtletí je převedeno 10 000,- Kč z prostředků vybraných od rodičů na chod družiny, za tyto peníze je možné zakoupit materiál k výtvarným a pracovním činnostem, sportovní vybavení, stolní hry – dle uvážení vychovatelek. Zakoupené potřeby jsou řádně vyúčtovány a pomůcky zaevidovány.


UPOZORNĚNÍ

Trpí-li Vaše dítě zdravotními potížemi, alergií (i potravinovou), oznamte to neprodleně paní vychovatelce.
Jakékoliv důležité změny zdravotního stavu hlaste i v průběhu školního roku.

Vážení rodiče,
pokud budete mít doma již nepotřebné pastelky, barvy, hračky, kostky, autíčka, stolní hry apod., rádi je využijeme u nás ve školní družině.
Přivítáme též dětské časopisy. Zároveň uvítáme také jakoukoli další formu spolupráce – např. beseda o zajímavém povolání, organizace sportovních her a zájmových činností či sponzorské dary např. odměny na soutěže, hry pro děti apod.

Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci

vedoucí školní družiny při 1. ZŠ Říčany

Lenka Kratochvilová

Informace

Kritéria a organizace přijímání žáků do ŠD – 2022-2023

Tematický plán školní družiny 2021-2022

Základní informace o provozu ŠD pro rodiče

Vnitřní řád ŠD


AKCE: