• Provoz školní družiny: 6:30 – 17:00 hod
    Ranní družina je v budově 1. tříd Olivova ul. – “ U Slunečnice”

ODDĚLENÍ ŠD

Ve školním roce 2019/2020 budou oddělení ŠD umístěna následovně:
– 1. a 2. odd. ŠD – v budově školy 1. tříd Olivova ul. – “ U Slunečnice”
– 3. a 4. odd. ŠD – v budově “Soudu”
– 5. a 6. odd. ŠD – v budově “Soudu”

 

Budova 1. tříd Olivova ul. – “ U Slunečnice”

Vedoucí vychovatelka
Jitka Červenková (1. oddělení)
vychovatelka
Petra Čížková (2. oddělení)

 

Budova “U soudu”

Vedoucí vychovatelka
Lenka Kratochvilová (3. oddělení)
vychovatelka
Marie Nováková (4. oddělení)
vychovatelka
Ivana Susová (5. oddělení)
vychovatelka
Lucie Strzolková (6. oddělení)


KONTAKTY

telefon :  budova “U Soudu” (5. a 6. odd.)         605 860 251

telefon :  budova “U Slunečnice (1. a 2. odd.)  323 602 336

telefon :    budova “U Soudu” (3. a 4. odd.)        734 717 132

e-mail: druzina1zs@seznam.cz


REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Příchod do ranní družiny je možný jen do 7.15 hod.
Ranní družina je v budově 1. tříd Olivova ul. – “ U Slunečnice”.
Po ukončení vyučování je společný odchod dětí do jídelny, oběd, přechod do ŠD, odpočinková činnost, zájmová a rekreační činnost /pobyt venku/,
v 15.00 svačina, příprava na vyučování, spontánní činnost.

Odchod dítěte: viz výše. Změnu času odchodu je nutné vždy předem písemně oznámit příslušné paní vychovatelce.
Telefonicky není možno vyžádat mimořádné uvolnění žáka!

Žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád školní družiny. Závažné porušení Řádu (např. opakované hrubé chování, neuposlechnutí pokynů vychovatelky…)
je důvodem k vyloučení dítěte!


POMŮCKY A VYBAVENÍ

Všichni: přezůvky, převlečení na sport a pobyt venku.


PODMÍNKY DOCHÁZKY A PLATBY

Poplatek za docházku: 2000,- Kč/rok, zkrácená docházka se nezohledňuje. Platbu je možno uhradit na celý školní rok nebo ve dvou splátkách –
do konce září na první pololetí, do konce ledna na druhé pololetí. Není možno platit každý měsíc zvlášť. Platit je možno převodem nebo v hotovosti
v kanceláři školy. Nezaplacení poplatku je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Číslo účtu školy: 0420562309, kód banky 0800, var. symbol = datum narození žáka. Platíte-li za více dětí, použijte více příkazů.

Fond školní družiny: 100,- Kč na celý školní rok, platí se během září vychovatelce v hotovosti

Poplatek za pitný režim: 100,- Kč na celý školní rok (10,-Kč za měsíc), platí se během září vychovatelce v hotovosti.


FINANCOVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Financování družiny: každé čtvrtletí je převedeno 10 000,- Kč z prostředků vybraných od rodičů na chod družiny, za tyto peníze je možné zakoupit
materiál k výtvarným a pracovním činnostem, sportovní vybavení, stolní hry – dle uvážení vychovatelek.
Zakoupené potřeby jsou řádně vyúčtovány a pomůcky zaevidovány.


UPOZORNĚNÍ

Trpí-li Vaše dítě zdravotními potížemi, alergií (i potravinovou), oznamte to neprodleně paní vychovatelce.
Jakékoliv důležité změny zdravotního stavu hlaste i v průběhu školního roku.

Vážení rodiče,
pokud budete mít doma již nepotřebné pastelky, barvy, hračky /kostky, autíčka, stolní hry apod./, rádi je využijeme u nás ve školní družině.
Přivítáme též dětské časopisy. Zároveň uvítáme také jakoukoli další formu spolupráce – např. beseda o zajímavém povolání, organizace sportovních
her a zájmových činností či sponzorské dary např. odměny na soutěže, hry pro děti apod.

Děkujeme a těšíme se na vzájemnou spolupráci

vedoucí školní družiny při 1. ZŠ Říčany

Jitka Červenková


 

Informace pro rodiče 2019/2020

Březen

Platby za školní družinu

Vnitřní řád školní družiny


AKCE:

Muzeum velikonoční dílny 2.r.

Dílna velikonoční zdobení

Projektový den co dokáže vzduch 1 ročník