Přehled projektů hrazených z prostředků EU

PŘEHLED PROJEKTŮ HRAZENÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU
DynEd – moderní výuka angličtiny

Vážení rodiče,

v minulém roce se po dlouholetém úsilí podařilo městu Říčany zajistit financování projektu, který umožnil naší škole vybudovat třídy pro výuku jazyků a informatiky, vybavit je počítači a nábytkem, interaktivními tabulemi a tiskárnami.
Naše škola tímto potvrzuje prioritu kladenou na výuku anglického jazyka a budeme chtít ještě více rozvíjet ústní komunikační dovednosti. V této oblasti chceme patřit mezi nejlepší školy v našem regionu, resp. v České republice. Chceme, aby si Vaše děti osvojily anglický jazyk přirozeným způsobem, a mohly pak angličtinu aktivně používat po zbytek života.
Na škole máme nyní k dispozici systém výuky anglického jazyka – systém DynEd. Ten umožní Vašim dětem individuálním způsobem a tempem jazyk procvičovat a velmi rychle získat plynulost v používání jazyka díky poslechu a mluvení, v neposlední řadě i čtení a psaní. Systém budou žáci využívat ve škole i doma. Vaše děti se i nadále budou učit jazyk se svými stávajícími učiteli.
Učitel jednak bude podporovat žáky při osvojování si dovedností se systémem DynEd, ale také se bude věnovat společné výuce jazyka ve třídě a probírat témata, která jsou součástí školního vzdělávacího plánu.DynEd je celosvětově nejpokročilejší a nejrozšířenější systém pro výuku anglického jazyka, využívá umělou inteligenci a výsledky výzkumů z oblasti neurovědy.
Kurzy jsou rozšířené ve více než 50 zemích světa a studuje s nimi více než 10 milionů studentů. Tento systém byl v ČR pilotně úspěšně ověřen v rámci společného projektu s NIDV na 24 školách a 1 200 žácích a poté využíván na různých typech škol.
Výuku angličtiny jsme zahájili 1. února 2019.
Vaše děti mají jedinečnou možnost do tohoto systému vstoupit a zdokonalit se v anglickém jazyce.
Intenzita zájmu záleží jen na Vašich dětech a podpoře z Vaší strany. Dlouhodobá a cílená práce v systému bude zohledněna v klasifikaci, nezájem nebude nijak trestán.                                                                                                                             

zástupci firmy + ředitel školy

Žádosti, pedagogicko-psychologická poradna, sociální fond

Rozvrhy hodin, doporučené seznamy pomůcek

I. STUPEŇ

Rozvrhy


Pomůcky

Zde vyvěšené seznamy jsou pouze orientační. Je lépe se řídit pokyny jednotlivých vyučujících.


II. STUPEŇ

Rozvrhy


Pomůcky


Školní vzdělávací program a standardy

Vážení rodiče,
v tomto příspěvku naleznete kompletní
školní vzdělávací program naší školy a standardy.

SPOLEČNÁ ČÁST

I. STUPEŇ

II. STUPEŇ

STANDARDY