Whistleblowing

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva.

Aktuálně je možné oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou k dispozici i bližší informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je

Mgr. Pavel Bednář

e-mail: pavel.bednar@g.zs-ricany.cz

tel.: 323 60 27 94

Volby do školské rady

V rámci konání třídních schůzek dne 13. 4 2023 proběhnou volby do ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců žáků. Volby proběhnou v hlavní budově (Masarykovo nám. 71, 1. patro- kancelář školy) od 16:00 do 19:30. Kandidátku se jmény a krátkými anotacemi zákonných zástupců, kteří by chtěli ve Školské radě pracovat, obdržíte v kanceláři nebo od třídních učitelů během třídních schůzek. 

Kandidáti do školské rady

 

 

 

Návštěva žáků z Borkenu

Návštěva žáků z Borkenu

 

Na konci května se 14 žáků převážně z 8. ročníku účastnilo výměnného pobytu s Maria Sybilla Merian Realschule z partnerského města Borkenu. 14 žáků a 2 učitelé z Německa navštívili Říčany a bydleli v rodinách českých dětí a učitelů. Naši žáci se s německými vrstevníky zúčastnili společného programu organizovaného školou. Odpoledne se věnovali svým hostům v rodinách.

 

Program byl bohatý a občas i náročný. První den patřil seznamování s pomocí jazykové animace a workshopu v geoparku. Další den jsme německou návštěvu zasvětili do typických českých, resp. říčanských sportovních aktivit – rugby, ledního hokeje a jízdy na kole. Krásy okolí poznali němečtí žáci při výletu do Prahy a do Příhrazských skal v Českém ráji. Nechyběla ani návštěva výuky v naší škole.

 

Realizace se zdařila díky velmi profesionálnímu přístupu všech organizací a firem, které byly z naší strany osloveny (Ice Merkur Arena, Rugby Clubu Mountfield Říčany, Arter s.r.o., Říčanský pivovar, Autobus.doprava Kupr, Cesta integrace o.p.s.). Velké poděkování patří také rodinám žáků, které poskytly německým dětem na týden domov a staraly se o ně v době jejich volného času.

 

 

Celý program bylo možné realizovat díky finanční podpoře města Říčany a Česko-německého fondu budoucnosti, od kterého jsme získali dotaci na jazykovou animaci. Děkujeme!

 

Nyní už jsou naši žáci zvědaví, jak se vydaří program při jejich návštěvě v Borkenu v září 2022.