Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení

 

Webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škola
konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak
v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových
stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní: o plně elektronické přihlašování
uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, o
prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění
výsledků.

 

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz