ISIC SCHOLAR- informace

 1. Vážení rodiče,
 2. Naše škola nabízí dětem možnost získat kartu ISIC SCHOLAR
 3. Pokud nevíte, co je karta ISIC SCHOLAR, nahlédněte na www.isic.cz
 4. Karta platí 5 let a na celé toto období stojí 250,- Kč.  Její platnost je na ní uvedena.
 5. Žádost můžete podat vždy v průběhu měsíce září nebo června příslušného školního roku.
 6. NENÍ pravda, že ISIC kartu potřebuje dítě kvůli jídelně. Platí, že ji MŮŽE použít, ale NEMUSÍ.
 7. Při ztrátě nebo znehodnocení karty stojí duplikát 50,- Kč.

Postup podání žádosti a platbu

 1. Získejte žádost osobně či prostřednictvím dítěte. Stažením žádosti níže.
  1 . stupeň od paní učitelky třídní
  2. stupeň a 5. třídy – od pí. uč.Vydrové. Nedílnou součástí je dokument „Informační povinnost“(níže) obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů.
 2. Seznamte se s níže přiloženými dokumenty. Podepsáním přihlášky stvrzujete, že jste tak učinili.
 3. Podepsanou přihlášku odevzdají děti:
  – 1. stupeň paní učitelce třídní, která ji předá,
  – 2. stupeň a 5. třídy přímo pí. uč. Vydrové
 4. Zaplaťte na účet 234068841/0600 částku 250,- Kč. Platby pouze převodem.
 5. Do zprávy pro příjemce napište příjmení dítěte a třídu (jinak nebudu moci Vaši platbu identifikovat)
 6. Fotografie bude pořízena ve škole. Neposílejte vytištěnou fotografii, potřebuji elektronickou.
 7. Po objednání a obdržení karty ji dítěti předám.

Potřebné dokumenty

Informační_povinnost

Isic dopis

Isic leták

Žádost

Máte otázky?

E-mail: vydraisic@centrum.cz

Tel.: 605 421 921

H. Vydrová