Stávka

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že se naše škola v pondělí dne 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce vyhlášené školskými odbory ČMOS pracovníků ve školství. V tento den budou uzavřeny všechny budovy školy i všechna oddělení školní družiny.

Hlavním důvodem účasti na stávce je udržení kvality vzdělávání našich dětí.  Škrty v rozpočtu kapitoly školství by mohly přinést například: zrušení dělených hodin, kterých naše škola kvůli nedostatku prostor i tak má měně, než potřebuje, zrušení tandemové výuky, zrušení asistentů pedagoga, snížení finančních prostředků na učebnice a ostatní učební pomůcky. V neposlední řadě jde i o finanční zabezpečení nepedagogických pracovníků, jejichž platy jsou dlouhodobě výrazně podfinancovány.

Jsme si vědomi, že Vám účastí na stávce způsobíme nemalé komplikace, ale v současné situaci nevidíme jiné řešení.

 

                                              Za zaměstnance 1. základní školy Říčany Mgr. Pavel Bednář