Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení

 

Webové stránky k přijímacímu řízení
Došlo ke spuštění webových stránek, které jsou členěny se zaměřením na jednotlivé aktéry. Stránky
budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škola
konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.
Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak
v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram
přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových
stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní: o plně elektronické přihlašování
uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému, o
prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování
výsledků vzdělávání (CZVV), o rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří a o zveřejnění
výsledků.

 

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz

Stávka

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že se naše škola v pondělí dne 27. 11. 2023 připojí k celodenní stávce vyhlášené školskými odbory ČMOS pracovníků ve školství. V tento den budou uzavřeny všechny budovy školy i všechna oddělení školní družiny.

Hlavním důvodem účasti na stávce je udržení kvality vzdělávání našich dětí.  Škrty v rozpočtu kapitoly školství by mohly přinést například: zrušení dělených hodin, kterých naše škola kvůli nedostatku prostor i tak má měně, než potřebuje, zrušení tandemové výuky, zrušení asistentů pedagoga, snížení finančních prostředků na učebnice a ostatní učební pomůcky. V neposlední řadě jde i o finanční zabezpečení nepedagogických pracovníků, jejichž platy jsou dlouhodobě výrazně podfinancovány.

Jsme si vědomi, že Vám účastí na stávce způsobíme nemalé komplikace, ale v současné situaci nevidíme jiné řešení.

 

                                              Za zaměstnance 1. základní školy Říčany Mgr. Pavel Bednář

ISIC SCHOLAR

 • Na této stránce jsou jen stručné informace
 • podrobné informace naleznete zde
 1. Cena: 350 Kč
 2. Platnost: 5 let
 3. Platba:
  • bezhotovostně (mohou všichni žáci)
   • 234068841/0600 (není to účet školy)
   • do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a příjmení
  • v hotovosti (mohou děti z hlavní budovy)
 4. Žádost:
  • e-mailem (mohou všichni žáci)
   • na webu (viz. odkaz výše)
   • vyplnit a naskenovat nebo vyfotit
   • do předmětu zprávy příjmení a třídu dítěte
  • osobně (mohou děti z hlavní budovy)
   • vyzvednou u p. uč. Vydrové nebo vytisknout z webu
   • přinést p. uč. Vydrové
 5. Fotografie
  • e-mailem – spolu s žádostí – na bílém pozadí portrét dítěte
  • osobně (mohou všichni žáci) – při předávávání žádosti si dítě sama vyfotím
 6. Kam poslat: vydraisic@centrum.cz
 7. Dotazy?
  • helena.vydrova@g.zs-ricany.cz
  • vydraisic@centrum.cz
  • 605 421 921

Přípravné kurzy na osmiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy

Přihlášky a termíny ZDE (dole na stránce)

Deváté ročníky – čtyřletá gymnázia

Český jazyk – termíny zde (dole na stránce)

Kurz od 6. 11. 2023 do 29. 3. 2024

 • Děti budou čekat pět minut před začátkem hodiny dole ve vestibulu školy (jako před vyučováním), kde si je vyzvedne vyučující.
 • S sebou si přinesou psací potřeby a sešit.
 • Další potřeby pak upřesní paní učitelka. Děti dostanou sešit přípravných testů od Cermatu.
 • informace o termínech a přihlášky ZDE

Matematika – termíny zde (dole na stránce)

Kurz od 6. 11. 2023 do 29. 3. 2024

 • Děti budou čekat pět minut před začátkem hodiny dole ve vestibulu školy (jako před vyučováním), kde si je vyzvedne vyučující.
 • S sebou si přinesou psací potřeby a sešit.
 • Další potřeby pak upřesní paní učitelka. Děti dostanou sešit přípravných testů od Cermatu.
 • informace o termínech a přihlášky ZDE

Páté ročníky – osmiletá gymnázia

Český jazyk – termíny zde (dole na stránce)

Kurz od 6. 11. 2023 do 29. 3. 2024

 • děti budou čekat před budovou „U SOUDU“, kde si je vyzvedne paní učitelka
 • S sebou si vezmou přezůvky, psací potřeby a sešit na poznámky. Další potřeby pak upřesní paní učitelka.
 • Děti dostanou sešit přípravných testů od Cermatu.
 • informace o termínech a přihlášky ZDE

Matematika – termíny ZDE (dole na stránce)

Kurz od 6. 11. 2023 do 29. 3. 2024

 • Děti budou čekat pět minut před začátkem hodiny dole ve vestibulu hlavní budovy školy (jako před vyučováním), kde si je vyzvedne vyučující.
 • S sebou si vezmou přezůvky, psací potřeby a linkovaný sešit A5 nebo nelinkovaný sešit A5 s podložkou.
 • Děti dostanou sešit přípravných testů od Cermatu.
 • informace o termínech a přihlášky ZDE (dole na stránce)

Digitalizace školy

Digitalizujeme školu –

– modernizace 1. ZŠ Říčany

digitalizujeme školu

Digitalizace

plakát

 

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

 

v přiložených dokumentech naleznete potřebné informace

Zahájení školního roku_2023-24 – 1. stupeň

Zahájení školního roku_2023-24 – 2. stupeň

Informace o provozu školní družiny v 1. týdnu 2023-24

Informace k přihlašování strávníků do školní jídelny 2023-2024