Rozvrhy hodin, doporučené seznamy pomůcek

ROZVRHY:

I. stupeň pro rok 2023/2024

II. stupeň pro rok 2023/2024


POMŮCKY:

I. STUPEŇ

Zde vyvěšené seznamy jsou pouze orientační. Je lépe se řídit pokyny jednotlivých vyučujících.


II. STUPEŇ