VII. A

Třídní učitel: Ing. Miluše Reichová

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 71 - 1. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POmfajčjčj---
ÚTmdčjnj/rjpč/vvpč/vv---
STmčjtvtvajz---
ČTinvznj/rjmhvčj---
mdajzf---
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05