IV. C

Třídní učitel: Kateřina Kuprová

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 82 - 2. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

PROBĚHLÉ AKTIVITY

6.11.2019 - Úniková hra - matematika - IV. A, IV. B, IV. C

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POmčjčjhv----
ÚTvlajmvvvv----
STčjčjmmict---
ČTtvtvajvlčj----
ajmčjčj----
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05