Překvapte Říčany

 

Plakat

Vážení rodiče,

nejprve vám chci velmi poděkovat za podporu a spolupráci u projektu Změň to! Hlasování se zúčastnilo 509 žáků a studentů z Říčan, nebo se vztahem k našemu městu. A tedy také z vašich škol viz informace na https://www.ricany.cz/zaznam/co-chteji-mladi-v-ricanech-zname-vysledky-zmen-to/.

A zároveň bych Vás ráda požádala o podporu a součinnost ohledně právě odstartovaného 8. ročníku klasického participativního rozpočtu Překvapte Říčany. Od 1. února do 10. března 2024 běží podávání návrhů, kde může každý občan starší 15 let s trvalým bydlištěm v Říčanech opět podat svůj námět v kategorii do 500 tisíc korun, nebo v kategorii až do 2 milionů korun. Více na www.prekvaptericany.cz.

Děkujeme velmi za Vaši podporu a součinnost při propagaci Překvapte Říčany.

S přáním pěkného dne,

Mgr. Adéla Ambrožová

Koordinátorka participace

Město Říčany

Masarykovo nám.53

e-mail: adela.ambrozova@ricany.cz

web: www.ricany.cz