VI. B

Třídní učitel: Mgr. Petr Kellner

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 71 - 1. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

PROBĚHLÉ AKTIVITY

15. 9. 2020 - Adaptační kurz VI. B

30.3.2020 - KMD 2020/2021

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POmčjtvtvd---
ÚTfajitmhvčj---
STajmčjzd---
ČTfmčjajvz---
zmčjajvvvv---
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05