VI. A

Třídní učitel: Ing. Miluše Reichová

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 71 - 1. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

PROBĚHLÉ AKTIVITY

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POzdmčjvvvv---
ÚTčjitppmajhv---
STmajzfyčjd---
ČTppčjmajvz---
mfytvtvčjaj---
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05
V pondělí 5. 11. odpadá VV.  Vyučování končí v 11. 45 hod