VI. A

Třídní učitel: Mgr. Jana Kolková

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 71 - 1. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

PROBĚHLÉ AKTIVITY

8.9. 2020 - Adaptační kurz VI. A

30.3.2020 - KMD 2020/2021

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POčjmtvtvd---
ÚTmzfalčjvz---
STčjmdajhv---
ČTmitzčjaj---
čjmajfvvvv---
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05