IX. B

Třídní učitel: Mgr. Lenka Schickerová

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 71 - 2. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

30.3.2020 - KMD - změna

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POmčjovajfch---
ÚTmčjznj/rjvvvv-d-
STchmfčjaj---
ČTajčjhvmzd---
čjnj/rjmtvtv---
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05