IV. A

Třídní učitel: Dis. Marie Artmanová

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 82 - 2. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

PROBĚHLÉ AKTIVITY

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POčjmčjhv----
ÚTmajtvtvčj----
STčjmvlčjit----
ČTčjajmvvvv---
ajčjmvl----
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05