III. B

Třídní učitel: Mgr. Žaneta Hejmalíčková

Třída se nachází na adrese: Masarykovo nám. 82 - 2. poschodí

NEJBLIŽŠÍ AKTIVITY A INFORMACE

PROBĚHLÉ AKTIVITY

Rozvrh

Den 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
POčjčjmaj Rupertová----
ÚTčjmtv-plavánítv-plaváníčj----
STčjmprvvvaj Rupertová----
ČTčjmprvaj Rupertováčj----
čjmčjhv-----
8:10
8:55
9:05
9:50
10:05
10:50
11:00
11:45
11:55
12:40
12:50
13:35
14:25
15:10
15:20
16:05
Vážení rodiče, na základě doporučení KHS věnujte zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí. Mezi rodiči ve  třídách III. B a IV. C  jsou případy pozitivity.