Menu > Domino
Masarykovo nám. 82 Olivova 1308 Masarykovo nám. 71
CO JE DOMINO? PŘIHLÁŠENÍ - vyplněním přihlášky a  jejím zasláním elektronicky na e-mailovou adresu    uvedenou v kontaktech - vyplněním přihlášky, kterou obdrží od lektora příslušného kroužku - osobním dodáním přihlášky nebo prostřednictvím dítěte. pí. Kapinusové(družina) nebo pí. Vydrové (hl. budova – sborovna) v úředních hodinách DOMINA - není podmínkou, aby dítě bylo žákem 1. ZŠ Říčany!
navštivte nás  na facebooku
Domino Říčany je centrum volného času pro Vaše děti.   Organizujeme kroužky z různých oblastí pro zábavu rozvoj  a vzdělávání Vašich dětí. Pro děti, které docházejí do školní družiny zajistíme i jejich odvod z družiny na kroužek a zpět. Do kroužků se mohou přihlásit i děti, které nechodi do 1. ZŠ Říčany Více informací o Dominu se dozvíte na následujících stránkách.
1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace