Rozvrhy hodin, doporučené seznamy pomůcek

ROZVRHY:

I. stupeň

bude aktualizováno

II. stupeň


POMŮCKY:

I. STUPEŇ

Zde vyvěšené seznamy jsou pouze orientační. Je lépe se řídit pokyny jednotlivých vyučujících.


II. STUPEŇ