Přijímání žáků do školní družiny na šk. rok 2020/2021

Přijímání žáků do školní družiny na šk. rok 2020/2021

 

S ohledem na to, že doposud nebylo uzavřeno přijímání žáků do 1. ročníku, nelze v současné době uzavřít přijímání žáků do školní družiny. Zařazení žáků do školní družiny bude rozhodnuto až po 24. 7. 2020.

Přednostně budou přijímáni přihlášení žáci mladších ročníků.

Počet žáků 3. ročníku bude částečně zredukován do výše kapacity ŠD.  

Žáci 4. ročníku nebudou přijati.