Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích

Přehled úspěchů ve sportovních soutěžích ve školním roce 2018/2019

Jméno žáka/týmuNázev soutěžeKategorieUmístění
VI. Bolympiáda Z
(okresní kolo)
AII. místo
VI. C olympiáda Z
(okresní kolo)
A V. místo
VII. C olympiáda Z
(okresní kolo)
B IV. místo
VII. B olympiáda Z
(okresní kolo)
B IX. místo
VIII. C olympiáda Z
(okresní kolo)
C I. místo
IX. C olympiáda Z
(okresní kolo)
C IV. místo
V. B olympiáda M
(okresní kolo)
Z5IV. – VI. místo
IX. C olympiáda M
(okresní kolo)
Z9II. místo
IX. C olympiáda M
(krajské kolo)
Z9V. místo
IX. C matematický klokan
(okresní kolo)
kadet I. místo
VI. olympiáda M
(okresní kolo)
Z6V. – VII. místo
VI. olympiáda M
(okresní kolo)
Z6 V. – VII. místo
VI. olympiáda M
(okresní kolo)
Z6 VIII. – IX. místo
VII. olympiáda M
(okresní kolo)
Z7 VII. – IX. místo
VII. olympiáda M
(okresní kolo)
Z7X. místo
II. Cmatematický klokan (státní kolo)cvrčekI. místo
II. C matematický klokan (státní kolo) cvrček I. místo