Dějepisná soutěž 2020/2021

Pravidla

Naleznete v příloze.

Termín

Termín odevzdání 7. kola je 7. 6 . 2021

Odpovědi odevzdávejte elektronicky, tj. zasláním na mail zuzana.havlikova@g.zs-ricany.cz, nebo v papírové podobě p. uč. Havlíkové (ve sborovně). 

Z. Havlíková

Zadání