Školní dějepisná soutěž – 100 let republiky

Druhým rokem pokračovala dějepisná soutěž 100 let republiky obdobím dvou totalit (1939 – 1989). Soutěže se zúčastnilo 37 žáků druhého stupně a jako vloni odpovídali každých 14 dní na otázky, které byly vyvěšeny na webových stránkách školy, stejně jako na velké školní nástěnce v mezipatře. Každé kolo mělo 10 základních otázek a každá otázka 3 – 5 podotázek. Správná odpověď byla vždy ohodnocena 1 bodem.

Nejúspěšnější žák získal 278 bodů, což znamenalo, že byl po celou dobu soutěže téměř bezchybný. I další soutěžící odvedli vynikající práci, neboť rozdíl mezi 1. a 2. místem byl pouhý jeden bod.

Bohužel, vzhledem k uzavření školy od března 2020 proběhlo pouze 7 kol soutěže a skončili jsme obdobím politických procesů v 50. letech minulého století. Soutěžící museli prokázat značné znalosti i schopnost vyhledávání na internetu, ale také schopnost třídit informace a náležitě je zpracovat a pochopit.

V nadcházejícím školním roce dokončení soutěže neplánuji, neboť netuším, co školní rok přinese, a žáci budou určitě úporně dohánět vše, co v loňském roce (vzhledem k čtyřměsíčnímu uzavření školy) nestihli probrat nebo procvičit. Je to škoda, ale nemůžu si dovolit zatížit soutěžící žáky více, než je nutné.

Všem soutěžícím děkuji za účast a věřím, že je soutěž bavila a že se dozvěděli spoustu nových informací. Předpokládám, že v září pan ředitel nejlepší řešitele odmění nějakými pěknými cenami.

                                                                                                                                               Mgr. Jana Dynybilová