Dějepisná soutěž 2020/2021

Pravidla

Naleznete v příloze.

Termín

Termín odevzdání 7. kola je 7. 6 . 2021

Odpovědi odevzdávejte elektronicky, tj. zasláním na mail zuzana.havlikova@g.zs-ricany.cz, nebo v papírové podobě p. uč. Havlíkové (ve sborovně). 

Z. Havlíková

Zadání

Zápis do 1. tříd – informace

1. Veškeré informace ohledně zápisu Vám poskytneme na e-mailové adrese lada.kubaskova@g.zs-ricany.cz a ve dnech 29.- 31.3. 2021 na telefonních číslech 724 682 293 (zástupce ředitele pro 1.stupeň) nebo 737 980 450(ředitel školy). 

2. Zápis do prvních tříd proběhne pravděpodobně bez dětí. Informace bude upřesňována s ohledem na epidemiologickou situaci. 

Elektronický zápis probíhá od 1.3.2021 na https://skoly.ricany.cz/.

3. Předání dokumentace bude možné 7.- 9.4. na budově Slunečnice, Olivova 1308. 

Zápisový lístek a potřebnou dokumentaci je možné poslat e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (pokud je žádost bez podpisu zákonného zástupce je nutné, aby ji rodič do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží), poslat poštou (rozhodující je datum podání) nebo poslat do datové schránky školy. 

4. Pro rezervaci termínu osobního předání dokumentace bude spuštěn rezervační systém na stránkách města. Informace bude upřesněna na webu školy. 

5. Datovou schránku pro odeslání přihlášky si můžete zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

6. V případě karantény nebo jiných komplikací je možné k zápisu přijít po dohodě e-mailem (lada.kubaskova@g.zs-ricany.cz) nebo telefonicky nejpozději do 30.4.2021.  

7. V případě dobré epidemiologické situace proběhne v červnu setkání budoucích prvňáků. 

8. Na webových stránkách školy je umístěna prezentace, ve které si můžete prohlédnout budoucí možné působiště Vašich dětí.  

 

1.zakladni škola