Výsledky zařazovacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky

Vážení rodiče,

 

seznam dětí přijatých do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky pro školní rok 2022/2023

Žáci, kteří byli přijati a NEJSOU žáky naší školy, obdrží poštou formulář. Tento prosíme doručit do školy do 10. 6. osobně,  poštou, nebo vhozením do schránky školy.

 

přijatí