Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

všechny potřebné informace jsou vyvěšeny zde a v třídnických učebnách včetně rozvrhů.

Rodiče obdrželi e-mail s informacemi.

Jen stručně:

1) Do školy 30. 11. 2020 v pondělí. (1. a 2. třídy už chodí  a pokračují)

2) První stupeň a deváté ročníky se učí podle běžného rozvrhu s omezením HV a TV.

3) V týdnu od 23. 11. do 27. 11. 2020 je zrušen provoz ranní družiny.

4) 6. – 8. ročníky budou mít upravené rozvrhy. Distanční rotační výuka – viz níže

5) Detaily jsou na webu a v třídnických učebnách.


TřídaTyp výukyTermínRozvrh
1. stupeňPrezenční výuka30. 11. – 22. 12.běžný
6. A, 6. B, 6. C
7. A, 7. B
Prezenční výuka30. 11. – 4. 12.
14. 12. – 18. 12.
běžný
6. A, 6. B, 6. C
7. A, 7. B
Distanční rotační výuka7. 12. -11. 12.
21. a 22. 12
rotační
(viz. níže)
7. C
8. A, 8. B, 8. C
Prezenční výuka7. 12. -11. 12.
21. a 22. 12
běžný
7. C
8. A, 8. B, 8. C
Distanční rotační výuka30. 11. – 4. 12.
14. 12. – 18. 12.
rotační
(viz. níže)
9. A, 9. B, 9. CPrezenční výuka30. 11. – 22. 12.běžný

Distanční rotační rozvrhy: