Rozvrhy hodin, doporučené seznamy pomůcek

I. STUPEŇ

Rozvrhy


Pomůcky

Zde vyvěšené seznamy jsou pouze orientační. Je lépe se řídit pokyny jednotlivých vyučujících.


II. STUPEŇ

Rozvrhy


Pomůcky


Úspěchy našich žáků ve sportovních soutěžích ve školním roce 2019/2020

Jednotlivec, třída,
družstvo, kategorie
Sportovní odvětvíUmístění
Poznámky
starší žáci stolní tenis2. místookresní přebor
starší žákyněstolní tenis2. místookresní přebor
starší žáciflorbal2. místookresní přebor
starší žákyněkošíková2. místookresní přebor

Úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích ve školním roce 2019/2020

Jméno žáka/týmu
Název soutěže
KategorieUmístění
IX. Colympiáda M
(okresní kolo)
Z91. místo
IX. Colympiáda M
(okresní kolo)
Z94. místo
IX. Colympiáda M
(okresní kolo)
Z96. místo
IX. Colympiáda M
(okresní kolo)
Z97. místo
IX. Colympiáda F
(okresní kolo)
E2. místo
I.pěvecké mládí1. zlaté pásmo
II.pěvecké mládí1.stříbrné pásmo
III.pěvecké mládí1.bronzové pásmo
V. pěvecké mládí2.zlaté pásmo

Školní dějepisná soutěž – 100 let republiky

Druhým rokem pokračovala dějepisná soutěž 100 let republiky obdobím dvou totalit (1939 – 1989). Soutěže se zúčastnilo 37 žáků druhého stupně a jako vloni odpovídali každých 14 dní na otázky, které byly vyvěšeny na webových stránkách školy, stejně jako na velké školní nástěnce v mezipatře. Každé kolo mělo 10 základních otázek a každá otázka 3 – 5 podotázek. Správná odpověď byla vždy ohodnocena 1 bodem.

Nejúspěšnější žák získal 278 bodů, což znamenalo, že byl po celou dobu soutěže téměř bezchybný. I další soutěžící odvedli vynikající práci, neboť rozdíl mezi 1. a 2. místem byl pouhý jeden bod.

Bohužel, vzhledem k uzavření školy od března 2020 proběhlo pouze 7 kol soutěže a skončili jsme obdobím politických procesů v 50. letech minulého století. Soutěžící museli prokázat značné znalosti i schopnost vyhledávání na internetu, ale také schopnost třídit informace a náležitě je zpracovat a pochopit.

V nadcházejícím školním roce dokončení soutěže neplánuji, neboť netuším, co školní rok přinese, a žáci budou určitě úporně dohánět vše, co v loňském roce (vzhledem k čtyřměsíčnímu uzavření školy) nestihli probrat nebo procvičit. Je to škoda, ale nemůžu si dovolit zatížit soutěžící žáky více, než je nutné.

Všem soutěžícím děkuji za účast a věřím, že je soutěž bavila a že se dozvěděli spoustu nových informací. Předpokládám, že v září pan ředitel nejlepší řešitele odmění nějakými pěknými cenami.

                                                                                                                                               Mgr. Jana Dynybilová