Opatření ohledně koronaviru

Vážení rodiče,

v souvislosti se současnou světovou situací okolo Coronaviru Vás prosíme o odpovědnější chování během prázdnin a po nich. Při nachlazení či jiných zdravotních problémech neposílejte své děti do školy a poučte je o základních hygienických návycích (častější mytí rukou, zakrývaní úst při kašlání,…)

Pokud se nákaza koronavirem objeví ve středních Čechách,  může zřizovatel pod dohodě s hygieniky přistoupit i k uzavření školy. Prosíme proto rodiče, aby byli připraveni  na takovou možnost.

V případě, že se v době krátce minulé vrátíte z oblasti zasažené infekcí, máte povinnost tuto skutečnost nahlásit Krajské hygienické stanici pro Praha-Východ na tel.: +420 234 118 254 nebo se informovat o dalším postupu na informační lince zřízené Státním zdravotním ústavem ČR tel. +420 724 810 106.

Pokud jste navštívili nyní o jarních prázdninách regiony zasažené epidemií COVID-19, žádáme rodiče, aby děti po dobu 14 dnů neposílali do školy. Jedná se o preventivní opatření pro všechny školy mateřské, základní i střední na území města Říčany (bez rozdílu zřizovatele). Rozhodla o tom dnes komise v rámci jednání krizového řízení města. Více informací včetně dopisu na webu města: https://info.ricany.cz/mesto/prehlrub.asp?cd=26742&typ=c

Dopis pro rodiče dětí základní, střední školy – Koronavir