Masarykovo nám. 82 Olivova 1308 Masarykovo nám. 71
údaje
Název školy : 1.základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace Název školního vzdělávacího programu : "Škola základ života" Adresa školy: Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany Ředitel školy: Mgr. Pavel Bednář Kontakty Telefon: 323 602 794 E-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Web: www.zs-ricany.cz Datová schránka: gggkkq8
Třídy s rozšířenou výukou matematiky
Informace k výběrovým  řízením
O založení říčanské školy nejsou zaručené zprávy až do roku 1842. Ve farní knize je zmínka o jednotřídní farní škole, která byla zřízena v letech 1758 - 1760. Výňatek z knihy " Kapitoly z dějin Říčan" vydala městská rada Říčany, 1997, kapitola 20, Vývoj říčanského školství v letech 1774 - 1945, Alexandra Špiritová, str. 268. : Nová školní budova byla postavena v letech 1842 -1844. Cituji: " O její stavbě se jednalo přes padesát let. Po celou tu dobu existovala v Říčanech v přízemním kamenném domku jednotřídka, kterou navštěvovaly děti z Říčan, Radošovic, Kuří, Voděrádek, Lipan....
více... více... více... více... SLEDUJTE AKTUALIZACE INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD - ZDE Výběrová řízení Třídy s RvM Organizace školního roku
1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, příspěvková organizace